Ngọc Thảo
Vu Lan nhớ mẹ Ngọc Thảo
Đường tím bằng lăng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Mây chiều Ngọc Thảo
Tình ca dâng mẹ Ngọc Thảo
Chung Vầng Trăng Đợi Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
LK Lại Nhớ Người Yêu Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Nhớ Người Yêu Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Sao Nỡ Đành Quên Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Sầu Tím Thiệp Hồng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Tâm Sự Với Anh Ngọc Thảo - Tuấn Hải
Tình Sầu Ngọc Thảo
Yêu Người Như Thế Đó Ngọc Thảo - Triệu Quang Hà