...
999 Đoá Hồng Dương Edward - Tùng Acoustic
...
Sắc Màu Tình Yêu Yanbi - Dương Edward
...
I Know Mr.a - Dương Edward
...
Mưa Trên Cuộc Tình (Acoustic Cover) Dương Edward - Tùng Acoustic
...
...
Đôi Lời. Karik - Mr.t
...
Nothing In Your Eyes Nhiều ca sĩ
...
...
Butterfly Mr.t
...
Bad Boy Nhiều ca sĩ
...
My Lady (Remix) Nhiều ca sĩ
...
Ăn Gì Đây Mr.t - Hòa Minzy
...
Một ngày Em sẽ Yanbi - Mr.t
...
Bài hát cuối Nhiều ca sĩ
...
Bài Hát Cuối Nhiều ca sĩ