Võ Như Loan
Nỡ Lòng Nào Anh Làm Khổ Em Phi Bằng - Võ Như Loan
Thiệp Hồng Viết Tên Em Thanh Nhàn - Võ Như Loan
Hành trang giã từ Thanh Nhàn - Võ Như Loan
Chuyến Đò Không Em Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Đừng Nói Xa Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Căn nhà dĩ vãng Võ Như Loan
Thuyền xa bến đỗ Võ Như Loan - Đoan Cao