...
Em Vội Quên Rồi Trương Khải Minh
...
...
Tình yêu trả lại trăng sao Trương Khải Minh
...
Ân tình khó phai Beat Trương Khải Minh
...
Hết duyên là ý trời beat Trương Khải Minh
...
Tiếng pháo giao thừa remix Trương Khải Minh
...
Phố xuân remix Trương Khải Minh
...
Mãi Là Anh Em Tri Kỷ Trương Khải Minh
...
Lạc mất mùa xuân remix Trương Khải Minh
...
Ràng Buộc Trương Khải Minh
...
Hạnh Phúc Của Riêng Anh Beat Trương Khải Minh
...
Vui cùng mùa xuân remix Trương Khải Minh
...
Khoảng Cách (Remix New Ver.) Trương Khải Minh
...
...