Vũ Phan Dương Ninh
Cũng Hóa Người Dưng Vũ Phan Dương Ninh
Đã Từng Yêu (Beat) Vũ Phan Dương Ninh
Đã Từng Yêu Vũ Phan Dương Ninh
Duyên Lỡ Ai Ngờ (Beat) Vũ Phan Dương Ninh
Vọng Phu Vũ Phan Dương Ninh
Vọng Phu (Remix) Vũ Phan Dương Ninh
Em Về Xứ Nghệ Cùng Anh Vũ Phan Dương Ninh