Tăng Duy Tân - Bofie

Drunk Lover Bofie - KaloG
052 (Không Phai 2) Tăng Duy Tân
Xa nhau cả hai đều buồn Tăng Duy Tân - MC Wiz
Ngây Thơ (Phong Max Remix) Tăng Duy Tân - Phong Max
Ngây Thơ Tăng Duy Tân - Phong Max
Thôi Anh Chẳng Sao Đâu Tăng Duy Tân - Jade