...
...
Miền trung mùa mưa lũ Lê Sang - Ngô Quốc Linh
...
...
...
Xa Miền Trung Lê Sang
...
...
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
...
...
...
Gõ Cửa Trái Tim Trang Anh Thơ - Lê Sang
...
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Phiên Chợ Sông Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Đêm Tạ Từ Lê Sang - Tony Tèo
...
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ