Minh Vương M4U - Phượng Mai - Thương Võ

Bão Minh Vương M4U - Lương Duy Thắng
Chạm Vào Nỗi Nhớ Minh Vương M4U
Nói đi Em Minh Vương M4U
Chúc em bình yên Minh Vương M4U
Trao trọn tình yêu Minh Vương M4U
Anh hứa yêu Em Minh Vương M4U
Giấu Vào Đôi Mắt Minh Vương M4U
Nhớ Em (Remix) Minh Vương M4U