...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
...
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
...
Chỉ Có Bạn Bè Thôi Nhiều ca sĩ
...
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
...
...
...
Miền trung mùa mưa lũ Lê Sang - Ngô Quốc Linh
...
...
...
Xa Miền Trung Lê Sang
...
...
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
...
...