Lê Sang - Giáng Tiên

Thương Lại Càng Thương Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Về Quê Em Lâm Quang Long - Giáng Tiên
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
Miền trung mùa mưa lũ Lê Sang - Ngô Quốc Linh