Dưa Hấu - Quyên
Tết Này Con Sẽ Về Quyên - Dale Dee
Cũng Bởi Vì Dưa Hấu - Quyên
Tứ Linh Xuân (Tốp Ca) Dưa Hấu - Tốp Ca VHS
Tứ Linh Xuân Dưa Hấu - Hiền Hà
Nguyệt Sầu Dưa Hấu - Lửa