...
Con cá rô đồng Vân Quang Long
...
Hãy nói một lời Vân Quang Long
...
Cô bé suy tư Vân Quang Long
...
Thư cuối Vân Quang Long
...
Xa muôn trùng mây Vân Quang Long
...
...
...
Chiếc lá mùa đông Vân Quang Long
...
Mối tình chưa vơi Vân Quang Long
...
Hoa dại Vân Quang Long
...
Chỉ một mình anh thôi Vân Quang Long
...
Duyên số cầm ca Vân Quang Long
...
Vẫn nhớ tình xưa Vân Quang Long
...
Khúc hát bạn bè Vân Quang Long
...
Lật đật Vân Quang Long