...
Tình Bơ Vơ Phương Anh - Huỳnh Thật
...
Hai Mùa Noel Phương Anh - Huỳnh Thật
...
Đính Ước Phương Anh - Huỳnh Thật
...
Đêm Tâm Sự Phương Anh - Huỳnh Thật
...
...
Play Girl LK - JustaTee
...
Nơi Nào Mày Đến LK - JustaTee
...
...
Lonely star remix LK - JustaTee
...
Party all night LK - JustaTee
...
Breath LK
...
Đam mê remix LK - Rhymastic
...
Far away LK - Touliver
...
...
What is the luv LK - Phương Anh