CM1X - Freaky
Một Ngày Nắng Freaky - Anh Thư Phan
Không Một Ai JC Hưng - Freaky
Hông Mua Đồ Nữa CM1X - Đinh Trang
Nhưng Em Thích CM1X - Đinh Trang
Tình Yêu Có Gì Nhiều ca sĩ
Ai Đúng Ai Sai Nhiều ca sĩ
2H Sáng Nhiều Ca Sĩ - Freaky
2H Sáng (Beat) Nhiều ca sĩ
2H Sáng Nhiều ca sĩ
GENZ Freaky - Nhật Hoàng
Gu (Cucak Remix) Seachains - Freaky