Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan

Nỡ Lòng Nào Anh Làm Khổ Em Phi Bằng - Võ Như Loan
Thiệp Hồng Viết Tên Em Thanh Nhàn - Võ Như Loan
Hành trang giã từ Thanh Nhàn - Võ Như Loan
Cát Bụi Cuộc Đời Thanh Ngọc Tiến
Đừng Nói Xa Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Thanh Ngọc Tiến
Qua Cơn Mê Thanh Ngọc Tiến
Sau Lần Hẹn Cuối Thanh Ngọc Tiến
Căn nhà dĩ vãng Võ Như Loan
Thuyền xa bến đỗ Võ Như Loan - Đoan Cao