...
Ngã Tư Đường Hồ Quang Hiếu - Chu Thúy Quỳnh
...
Đừng Buông Tay Anh Hồ Quang Hiếu - Nguyễn Đình Vũ
...
...
...
Đổi Thay (Ver. Remake Hit) Hồ Quang Hiếu
...
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc (Ver. Remake Hit) Hồ Quang Hiếu - Tronist
...
...
...
...
Hạnh Phúc Trôi Xa Vĩnh Thuyên Kim
...
Níu Lấy Tay Anh Vĩnh Thuyên Kim
...
Giờ Phải Làm Sao Vĩnh Thuyên Kim
...
Phận Mỏng Duyên Mờ Vĩnh Thuyên Kim
...
Tình Đơn Phương 8 Vĩnh Thuyên Kim
...
Xuân Về Em Vẫn Ế Vĩnh Thuyên Kim