Lý Tuấn Kiệt
Cố Gượng Cười Lý Tuấn Kiệt
Giờ Em Thế Nào Lý Tuấn Kiệt
Chấp Nhận Yêu Lý Tuấn Kiệt
Tự Trách Mình Beat Lý Tuấn Kiệt
Phản Bội Beat Lý Tuấn Kiệt
Phản Bội Lý Tuấn Kiệt
Tự Trách Mình Lý Tuấn Kiệt
Hãy Vì Nhau Một Lần Lý Tuấn Kiệt - Linh Rin
Hãy Vì Nhau Một Lần Beat Lý Tuấn Kiệt - Linh Rin
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10