Lâm Vũ
Một Ngày Mùa Đông Lâm Vũ - Ngọc Sơn
Lk Giọng Ca Dĩ Vãng Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
LK Yêu Em Dài Lâu Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ
Nếu Chúng Mình Cách Trở Uyên Trang - Lâm Vũ
Vầng Trăng Cô Đơn (Remix) Lâm Vũ - Ngọc Sơn
Một Ngày Mùa Đông (Remix) Lâm Vũ - Ngọc Sơn
Đường Về Miền Trung Lâm Vũ - Hồ Quang Lộc
Mưa nửa đêm Lâm Vũ - Hồ Quang Lộc
Đò về bến cũ Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
Đêm tạ từ Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ
Tiền Nhiều ca sĩ
Ngược lối Lâm Vũ - Kim Trang
Bình minh không còn anh Lâm Vũ - Mai Tuyết Ngọc