Bách Neul - Dũng Mario
Em Cứ Bước Tiếp Đi Bách Neul - Dũng Mario
Em Từ Đâu Mà Rơi Xuống Đây Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Vui Đi Em Bách Neul
Fly With Me Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Ơn Nghĩa Thầy Cô Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Tảng Đá Ơi Saranghero Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Tết Nguyên Đán Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Nếu Chỉ Còn 1 Giây Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Tết Việt Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Gấu Ở Đâu Bách Neul - Hùng Hào Hoa
I Love Everything Of You Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Kẻ Si Tình Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Gọi Tôi Chú Mèo Dễ Thương Bách Neul - Hùng Hào Hoa