Andree Right Hand - JC Hưng
Không Một Ai JC Hưng - Freaky
Nhặt Lại Mảnh Vỡ JC Hưng - Kelvin Khánh
Bên Anh Đêm Nay Binz - JC Hưng
Sau Mỗi Đêm Dài Binz - JC Hưng
Anh Là Phi Công Andree - JC Hưng
01I JC Hưng - Freaky
Anh Không Biết Đâu Andree Right Hand
A.L.P.C. Andree Right Hand - JC Hưng
D.C.M.E Andree Right Hand - Rhymastic
Kẹo Andree Right Hand
Late Night Andree Right Hand - Rhymastic