Dương Cường

Kiếp Đỏ Đen Khưu Huy Vũ - Dương Cường
Nhật Ký Hai Đứa Mình Uyên Trang - Dương Cường
Xua Đi Huyền Thoại Dương Cường
Hai Bàn Tay Trắng Dương Cường
Gặp Lại Cố Nhân Dương Cường
Vầng Trán Suy Tư Dương Cường
Cô Hàng Xóm Dương Cường
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05