...
Vọng kim lang Tuấn Quỳnh
...
Thân gái long đong Tuấn Quỳnh
...
Tình Đời Tuấn Quỳnh
...
...
Người Mang Tâm Sự Tuấn Quỳnh
...
Xa Người Mình Yêu Tuấn Quỳnh
...
Câu hát tình quê Tuấn Quỳnh
...
...
Chuyện Vườn Sầu Riêng Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
...
Kẻ Đến Sau Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
...
Giết Người Anh Yêu Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
...
Đau Xót Lý Con Cua Mỹ Hạnh - Tuấn Quỳnh
...
Chắp Tay Lậy Người Tuấn Quỳnh
...
Chữ Tình Tuấn Quỳnh
...
Đêm Nhớ Người Tình Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân