Bích Phương Top Hit
Bùa Yêu Bích Phương
Drama Queen Bích Phương
Mình Nói Về Hy Vọng Phạm Hồng Phước - Bích Phương
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa? Bích Phương - Traitimtrongvang
Một Cú Lừa Bích Phương
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
04
Thê Lương

Phúc Chinh

05
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

10
Đi Chơi Net

Sóc Nâu

11
Sao ta ngược lối

Đình Dũng

13
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

14
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

01
Thê Lương

Phúc Chinh

03
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

05
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

07
08
09
Nhớ người hay nhớ

Châu Đăng Khoa - Khói

12