Kẻ Thứ Ba
Ngọc Kiều Oanh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Hai Đứa Mình Yêu Nhau

Ngọc Kiều Oanh - Khánh Bình

Lk Ngợi Ca Quê Hương Em

Ngọc Kiều Oanh - Khánh Bình

Lên Sài Gòn Sắm Tết

Ngọc Kiều Oanh - Bùi Trung Đẳng