Lk Cô Hàng Xóm - Giọt Lệ Đài Trang -Ngày Xưa Anh Nói - Chuyện Ba Mùa Mưa - Ru Nửa Vầng Trăng
Phương Thùy - Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đoạn Tuyệt

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đôi Bờ Cách Biệt

Đào Phi Dương - Bình Mập

Tình Đẹp Quê Hương

Phương Thùy - Hồ Quang Lộc