Chiếc Xuồng
Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Đò Xưa Quay Về

Cao Hoàng Nghi - Mai Lệ Quyên

Con Đò Lỡ Hẹn

Cao Hoàng Nghi - Mai Lệ Quyên

Chiều Bên Đồi Sim

Cao Hoàng Nghi - Mai Lệ Quyên

LK Ngợi Ca Quê Hương

Ngọc Kiều Oanh - Khánh Bình

Xuân Xa Quê

Cao Hoàng Nghi