Dẫu Có Lỗi Lầm (Duet Ver.)
Hiền Thục - Hồ Hoài Anh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích