Nhạc Việt

Hoa Nở Về Đêm Bích Phượng
Cỏ Úa Hoàng Minh Thắng
Đêm Vũ Trường Quách Thành Danh - Uyên Trang
Giấu Hoàng Gia Anh
Cảm Ơn Em Nam Cường
Vội vàng Quách Tuấn Du
Cứ để anh lo Hồ Phong An
Kiếp Tay Trắng Trịnh Đình Quang
Nghĩa Mẹ Tình Cha Nguyễn Minh Anh
Chuyện Đêm Mưa Tuấn Quang - Bảo Vân
Xin Chúa Bên Con Linh Mục Quang Lâm
Một Mình Hồng Mơ