Nhạc Việt
Bùa Mê Bùi Lan Hương
Qua cơn mê Trương Phi Hùng
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Tốp ca - Đăng Nguyên
Thời Gian Chưa Bắt Đầu Đinh Ứng Phi Trường - Tăng Quỳnh My
Xa Muôn Trùng Mây Khánh Phương
Yêu nhau nửa ngày Phan Mạnh Quỳnh
Call Me The Liar Nhiều ca sĩ
Gà cùng một mẹ Nguyễn Khánh Sang
Tự Nguyện Thái Thùy Linh
Nội Tôi Phúc Béo
Yêu Hoa Đã Có Chủ Vương Thiên Tuấn
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

09
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Cà Phê

Min.

07