Nhạc Dance
Cha Mẹ (Remix) Băng Tình
Rain On Me (Remix) Lady Gaga - Nhiều Ca Sĩ
911 (Remix) Lady Gaga - Nhiều Ca Sĩ
Fun Tonight (Remix) Lady Gaga - Pabllo Vittar
Replay (Remix) Lady Gaga - Dorian Electra
Babylon (Remix) Lady Gaga - Nhiều Ca Sĩ
Bài Ca Tết Cho Em (Remix) Đàm Vĩnh Hưng - Vũ Hà
Nông Cạn (Remix) Dương Nhất Linh
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

01
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

07