Nhạc Trữ Tình
Xin Còn Gọi Tên Nhau Đàm Vĩnh Hưng
Tâm Sự Với Anh Hồng Hạnh Bolero
Tiến Thoái Lưỡng Nan Thanh Lam - Quốc Trung
Thói Đời Tuấn Vỹ - Chế Tuấn
Bản Tình Cuối Đàm Vĩnh Hưng
Lối Thu Xưa Bảo Nguyên
Nhật Ký Đời Tôi Tuấn Tú Bolero
Lạy Phật Dược Sư Tuấn Tú Bolero
Ảo ảnh Chung Tử Lưu - Khả Tú
Đồng Vợ Đồng Chồng Nhã Ca - Lưu Thanh Vũ