Nhạc Trữ Tình

Chuyện đời tôi Lương Tấn Đạt
Cánh Thiệp Đầu Xuân Uyên Trang - Khánh Bình
Duyên Kiếp Quang Thành
Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Chiều sân ga Đông Nguyễn
Chuyện tình mộng thường Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Hái hoa rừng cho em Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Tình Muộn Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đạo làm con (ft Trí Tô) Trần Xuân - Đông Nguyễn
Mẹ Tôi (New Ver.) Đông Nguyễn