Nhạc Trữ Tình

Đường Về Khuya Dương Hồng Loan
Đoạn Tuyệt Hiền Trang - Đào Phi Dương
Không Bao Giờ Tôi Quên Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Dòng đời Minh Kỳ
Tựa Cánh Bèo Trôi (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Như Huỳnh
Bài Thánh Ca Buồn 2 Hương Ngọc Vân
Mẹ Đã Cho Con Bầu Trời Nguyễn Minh Anh - Bảo Huy