Nhạc Trữ Tình

Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Khóc Thầm Ngọc Huyền
Ngũ Bộ Chú (Âm Phạn) Lưu Trường Hải - Bùi Tuyết Mai
Hai Mùa Noel Đoàn Việt Phương
Hàn Mặc Tử Lâm Bảo Phi
Bài Cuối Cho Người Tình Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Tấm ảnh không hồn Dương Thanh Sang
Mong Ước Ngày Xưa Đào Phi Dương
Anh Ba Khía Đan Trường
Quê Hương Mùa Xuân Huỳnh Thái Sang