Nhạc Trữ Tình

Thu Cạn Trần Thu Hà
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
Chuyến Đò Không Em Hương Ngọc Vân
Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Tân Cổ Trăng Sáng Vườn Chè Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Chợt thấy Quang Dũng - Diệu Hương