Nhạc Trẻ

Tết Tới Rồi Sao Beat Châu Ngọc Hiếu - Havan Trần
Có Những Lúc Hồ Quang Hiếu
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Tại Sao Trần Đình Tôn
Âm Thanh Ngọt Ngào Kiều Thanh Sơn
Cố Giấu Nỗi Đau Lương Chấn Nam
Tình Trần Huy Diệc
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Hân Hoan Năm Mới Lương Bích Hữu