Nhạc Trẻ

Đêm Đông Phương Thanh
Mắt Xanh Hoàng Tôn - 1DEE
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Tình Khúc Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Vô Tình Cẩm Ly - Vân Quang Long
Babe So Lonely Minh Hằng
Những Câu Chuyện Cũ Mèm Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Xin Lỗi Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Lời Hứa La Hoàng Phúc