Nhạc Trẻ

Vọng Phu (Remix) Vũ Phan Dương Ninh
Con Gái Lớn Nhiều Ca Sĩ - B:OKEH
Lỡ Yêu Garrick - UMIE
Hold U Gotez - Freya
Vegas The Flob
Sống Vươn Cao Tiêu Châu Như Quỳnh - Nguyễn Duyên Quỳnh
Tìm Đến Nhau Trung Trần
Rồi cũng sẽ quên Vân Quang Long