Nhạc Trẻ

Vì Họ Có Thể Nhiều Ca Sĩ - 2T
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Sầu Tương Tư Nhật Phong
Cô đơn sớm tối Phùng Khánh Linh
Cưới Thôi Masew - B Ray
Không Một Ai JC Hưng - Freaky
Răng Khôn Rin9 - Phí Phương Anh
Thương Thầm Beat Ricky Star - Nguyễn Khoa