Nhạc Trữ Tình

Ca Dao Em Và Tôi Huyen Trang Sao Mai 2013f
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My
Tình Nhân Hồng Phượng - Tuấn Quang
Đoạn tuyệt Diễm Quỳnh
Ước Mộng Mùa Xuân Mạnh Quỳnh - Dương Huệ
Áo Vũ Cơ Hàn Hoàng Lâm
Xin lỗi anh Trung Hậu - Khang Lê
Chờ Người Phương Thanh
Khóc thầm Đang cập nhật
Bài Ca Kỷ Niệm Trường Sang
Giã Từ Đàm Vĩnh Hưng
Ru Ta Ngậm Ngùi Ngô Quang Vinh