Nhạc Trẻ

Ai Sẽ Thương Ai Sau Này Dilan Vũ - W.E Danh Phạm
Nhưng Hieu Dang - PHUC
Let's Shine Nhiều ca sĩ
Nhà Mình Vui Tết Nhiều ca sĩ
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Duyên Cạn Tình Tan Nhật Hào - Nguyễn Tân
Vì Anh Vẫn Hoàng Dũng
Tháng Năm Sau Này Hoàng Ngọc Hà
Liên Minh Nhiều ca sĩ
Đi Về Nhà JustaTee - Đen