Nhạc Trẻ
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Thà Cô Đơn Ngọc Sơn
Cẩm Tú Cầu Chiennhatlang
Đơn Giản Anh Yêu Em Hồ Quốc Việt
Vô Cùng Dương Anh Tâm
Fallin' 4U Navelcos - Fer
Em Muốn Ta Là Gì Thanh Hưng Idol
Khắc Cốt Ghi Tâm Dương Chấn Huy
Lại Down KIXX - DYOR
Điều Chưa Nói Linh Cáo - Winno
One Day Mai - Stoxic
Đế Vương

Đình Dũng

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

09
Đơn Giản Anh Yêu Em

Hồ Quốc Việt

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06