Nhạc Trữ Tình

Chiếc Xuồng Dương Ngọc Thái - Cẩm Ly
Xuân xa mẹ Giang Anh Kỳ
Lan Và Điệp 5 Hương Ngọc Vân
Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên
Cơn Say Và Cuộc Đời Trần Nguyên Thắng
Cha Là Tất Cả Phước Lộc
Tuyệt Tình Vũ Hoàng
Buồn Trong Kỷ Niệm Hồng Hạnh Bolero
Duyên Phận Diệu Thắm
Chiều Cuối Tuần Hồng Hạnh Bolero
Bà Năm Đinh Quốc Cường
Ngẫu Hứng Bolero Hồng Hạnh Bolero
Sài Gòn Đẹp Lắm Tốp ca - Phước Lộc