Nhạc Trữ Tình

Tình Tiền Thạch Sớt
Giếng Quê Trần Nguyên Thắng
Nhẫn Cỏ Cho Em 2 Tuấn Quỳnh
Quê Hương Yên Nhiên
Nắng Chiều (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Con Cò Trắng Lưu Trúc Ly
Mẹ Gò Công Khắc Quốc Hải
Lý phụ người Dương Ngọc Thái - Giáng Tiên
Một Người Đi Như Nguyệt
Chuyện đời tôi Lương Tấn Đạt