Nhạc Trẻ
Nếu Đã Là Định Mệnh (Version 2020) Hoàng Yến Chibi - Hoàng Luân
Yeon 연 Hazel - VCC Left Hand
Kết Thúc Buồn Lương Chấn Nam
LOVE ME (Beat) MinPee - Apoo
Sau 30 Nhiều Ca Sĩ - A.C Xuân Tài
Đã Có Lúc Nhớ Anh Trương Như Anh
Góc Sân Trường VCC Left Hand - VCC G Rose
Cơn Mưa Rào Văn Mai Hương - Negav
Miền Cát Trắng Lương Chấn Nam
Em Sẽ Quên Trương Như Anh
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05