Nhạc Trẻ

Người Như Anh Mai Tiến Dũng
Xuân Ca Nhiều ca sĩ
Vì Ai Thay Đổi Hana Cẩm Tiên
Khoảng Trời Riêng Phong Ngủ Yên - Tú Phương
Mần Rể Miền Tây Gin Tuấn Kiệt - Puka
Là Em Đó Mr A - Văn Mai Hương
Níu Lấy Tay Anh Vĩnh Thuyên Kim
Gato Siu Black
Vương Vấn Hùng - Bách