Nhạc Trẻ

Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Con Yêu Mẹ Nguyễn Đình Chương
Học Tiếng Mèo Kêu Lý Phương Thanh - A.C Xuân Tài
Trái Tim Đang Yêu Minh Vương M4U - Văn Mai Hương
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ
Hạnh Phúc Khó Tìm Sean - Công Phúc
Đêm Lao Xao (Guitar) Lương Chấn Nam
Năm Mới Bình An Beat Trương Khải Minh