Nhạc Trữ Tình
Tiến Thoái Lưỡng Nan Thanh Lam - Quốc Trung
Tiền Hỡi Bạn Ơi Đoàn Minh - Minh Thắng
Sầu Tím Thiệp Hồng Thành Nguyên - Kim Linh
Xuân quê tôi Mộng Tuyền
Diễm Xưa Lệ Quyên
Mèo Hoang (Remix) Lương Gia Cường
Tình Mẹ Ngọc Khang
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên