Nhạc Trữ Tình

Cánh Thiệp Đầu Xuân Uyên Trang - Khánh Bình
Xuân Họp Mặt Linh Mục Quang Lâm
Tội Tình Tuấn Quang
Nhớ nhau hoài Lương Gia Huy - Huỳnh Tuấn Sang
Xin Dẫn Con Về Linh Mục Quang Lâm
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
Anh Đừng Có Lo Mai Lệ Quyên - Nhật Duy
Bé yêu VŨ HẢI