Nhạc Trữ Tình

Khóc Cho Người Đi Hương Ngọc Vân
Tình Tuổi Ô Mai Bằng Cường - Lâm Ngọc Hoa
Nhớ Người Yêu Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Sao đổi ngôi Giáng Tiên - Chế Khanh
Không Giờ Rồi Khưu Huy Vũ - Hồng Quyên
Lệ Đá Vũ Hoàng
Cỏ Úa Hải Yến - Trịnh Nam Phương
Mai mình xa nhau Lưu Ánh Loan - Võ Nam Nhân
Bà Năm Duy Ninh